Uczniowski Klub Sportowy ATLAS
ogłasza zapisy do sekcji
szermierczej

Zapraszamy dzieci z klas I-III do tworzonej grupy początkujących szermierzy.
Spotkanie informacyjne odbędzie się:

- w dniu 2 września o godzinie 17.00 w holu
Szkoły Podstawowej w Lusówku,
- w dniu 3 września o godzinie 17.30 w holu
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.
-----------------------------------------------------------------


Planujemy prowadzenie zajęć 2x w tygodniu po 45-60 minut w zależności od warunków lokalowych.
W okresie początkowym t.j. ok. 3-4 miesięcy zawodnicy muszą posiadać tylko strój sportowy taki jak na wf.
Dzieci muszą posiadać pisemną zgodę na uczestniczenie w zajęciach i oświadczenie że, nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Po okresie próbnym do końca września 2014 rodzice podejmują decyzje o kontynuacji treningów co wiąże się ze złożeniem deklaracji o przyjęcie w poczet członków klubu, wykonaniem badań przez lekarza sportowego i uzyskaniem zdolności oraz opłacaniem na konto klubu składki członkowskiej w wysokości 70zł/miesięcznie.
Zebrane pieniądze służą do pokrycia kosztów prowadzenia zajęć, zakup broni, sprzętu sędziowskiego i trenerskiego.
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem sekcji na stronie internetowej klubu www.uksatlas.pl

Prezes Klubu Paweł Kapłon tel. 602 637 951