KALENDARZ IMPREZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika jest Uczniowski Klub Sportowy ATLAS z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy
ul. Poznańskiej 118, zwane dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika,

2) kontakt w sprawie danych osobowych z ADO: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 602 637 951
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkolenia zawodników i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika jest: Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ATLAS w Tarnowie Podgórnym, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji procesu szkoleniowego i celów statutowych klubu.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Klubu dostępu do swoich oraz dziecka-zawodnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika będą przechowywane do czasu zakończenia członkowstwa, a następnie przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 217 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do w/w ustawy.

UKSATLAS - uksatlas.pl