KALENDARZ IMPREZ

Dnia 04.02.2019 Zarząd UKS "Atlas" w składzie:

1. Paweł Kapłon - prezes
2. Marta Malinowska - sekretarz
3. Rafał Depta - członek

na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 19 lutego 2019 w terminie I – o godz. 19.00, w II terminie o 19.10

– OSiR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15.

Prezes UKS "Atlas"
Paweł Kapłon

UKSATLAS - uksatlas.pl