KALENDARZ IMPREZ

Dnia 02.12.2019 Zarząd UKS "Atlas" w składzie:

1. Paweł Kapłon - prezes
2. Marta Malinowska - sekretarz
3. Rafał Depta - członek

na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 18grudnia 2019 w terminie I – o godz. 18.30, w II terminie o 18.40

– OSiR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15.

Prezes UKS "Atlas"
Paweł Kapłon

UKSATLAS - uksatlas.pl