KALENDARZ IMPREZ

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ATLAS"
W TARNOWIE PODGÓRNYM

1. Ubiór

- na treningi przychodzę w zmiennym stroju,
- używam zmiennego obuwia,
- ochraniacze zakładam na polecenie Trenera.

2. Sprzęt

- zawodnik na treningi przynosi swoje ochronki (jeśli takie posiada),
- sprzęt Klubowy szanuję jak własny,
- ochraniacze klubowe po treningu odkładam na właściwe miejsce, wyznaczone przez Trenera.

3. Higiena i Bezpieczeństwo

- za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności,
- na trening wchodzę beż biżuterii,
- po wyjściu z szatni lub Sali pozostawiam za sobą porządek,
- wszystkie ćwiczenia zawodnik wykonuje z polecenia Trenera,
- za samowolne „popisy" zawodnika Trener nie ponosi odpowiedzialności,
- za bezpieczeństwo zawodnika przebywającego na Sali Trener odpowiada
w godzinach treningu, tj.
• I grupa godz. 16:00 – 17:00
• II grupa godz. 17:00 – 18:00
- poza godzinami treningu za Zawodnika odpowiada prawny Opiekun.

4. Partnerstwo

- każdy Członek Klubu posiada jednakowe prawo głosu i wolnego słowa,
- Zawodnik posiadający większy staż przynależności do Klubu dba o swoich młodszych Kolegów,
- należąc do Klubu przestrzegam zasad wzajemnego partnerstwa i sportowego współzawodnictwa,
- wszystkie problemy zgłaszam Trenerowi.

Przystępując do treningów prowadzonych w Klubie Zawodnik oraz Jego Opiekun automatycznie wyrażają akceptację regulaminu.

UKSATLAS - uksatlas.pl