KALENDARZ IMPREZ

UKS „Atlas" został założony w listopadzie 2002 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego p. Pawła Kapłona, obecnego prezesa i trenera. Powstał przy Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym, w pierwszym roku działania tej szkoły.
Klub prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji, organizuje i współorganizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, prowadzi działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy i powiatu poznańskiego.
Uczniowski Klub Sportowy „Atlas" jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska", Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, Polskiego Związku Szermierczego i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.
W klubie funkcjonują obecnie trzy sekcje sportowe:
• Piłki siatkowej
• Sekcja szermiercza
• Sekcja Taekwondo Olimpijskiego WTF

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt była pierwszą sekcją w naszym klubie. Powstała na życzenie uczennic liceum. Ilość zawodniczek z samego LO była jednak zbyt mała więc zwróciliśmy się z propozycją do uczennic Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.
Od września 2005r. istnieje również drużyna mini siatkówki, złożona z uczennic klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Polski Związek Piłki Siatkowej przyznał klubowi licencję w sierpniu 2007 roku, uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym, w siatkówce dziewcząt i chłopców.

Sekcja Taekwondo Olimpijskiego WTF działa od lutego 2006 roku. Sekcja ta posiada licencje PZTO od 2007 roku.
Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych: dzieci, młodzik, junior i senior.
Grupa liczy obecnie 35 zawodniczek i zawodników. Sekcja ta może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Zawodnicy z powodzeniem startują na zawodach ogólnopolskich i makroregionalnych zdobywają punkty we współzawodnictwie sportowym młodzieży i miejsca na podium, m.in. I i III miejsce na XIX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Warszawie, III miejsce w międzynarodowym turnieju Belgian Open.

Sekcja szermiercza działa od  2011 roku. We wrześniu 2010 r. Polski Związek Szermierczy przyznał klubowi licencję, uprawniającą zawodników sekcji do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZS.

Na początku funkcjonowania klubu, wiosną 2003 r. powstała sekcja turystyki. Sekcja ta działała do 2006 r. W jej ramach organizowaliśmy rajdy piesze w czasie roku szkolnego i spływy kajakowe w okresie wakacji letnich. Najczęściej odwiedzanym przez nas rejonem podczas rajdów pieszych było Pojezierze Miedzychodzko-Sierakowkie, tereny bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Spływy kajakowe organizowaliśmy rzekami: Rurzycą i Piławą, Gwdą i Obrą oraz na Pomorzu Zachodnim. Nasze imprezy miały charakter turystyki pionierskiej.

Zajęcia treningowe we wszystkich sekcjach prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą Licencję Instruktora Dyscypliny Sportu – Piłka Siatkowa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uprawnienia instruktora piłki siatkowej, Trenera II klasy w szermierce, licencja trenera Polskiego Związku Szermierczego oraz uprawnienia instruktora taekwondo i wielokrotnego Mistrza Polski w tej dyscyplinie sportu (4 dan).
Zajęcia treningowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym, sali przy strzelnicy w Tarnowie Podgórnym oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.
Obiekty sportowe są udostępnianie klubowi bezpłatnie, na mocy podpisanej umowy i zgodnie z uzgodnionym harmonogramem zajęć i treningów.

UKSATLAS - uksatlas.pl