Kontakt

Dodatkowe informacje

NIP 7772688738

Bank: Pekao S.A. 48 1240 6609 1111 0010 4347 1064


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy ATLAS z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 118, zwane dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt w sprawie danych osobowych z ADO: e-mail: pawelkaplon@vp.pl, telefon: +48 602 637 951
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z Klubem i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Klubu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia informacji.

Znajdź nas na: